Press "Enter" to skip to content

Psychologia sportu

Oferta współczesnej psychologii sportu dedykowana jest zawodnikom, ale również trenerom czy menedżerom. Psychologia sportu stała się integralnym elementem szkolenia psychologicznego. Celem współpracy z psychologiem sportu jest wypracowanie takiej filozofii, która wspiera doskonalenie i rozwijanie sportowych umiejętności, prezentowanie swojej najwyższej formy sportowej podczas określonych zawodów. Jednocześnie ideą psychologa sportu, jest wspieranie zawodnika w nauce dbałości o kwestie pozasportowe – wypoczynek, edukacja, praca zawodowa, planowanie działań po zakończeniu kariery sportowej.

Jestem psychologiem sportu I klasy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiadam nominację Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ukończyłam studia podyplomowe z psychologii sportu na AWF w Warszawie. Oprócz kierunkowego wykształcenia i przygotowaniamerytorycznego posiadam doświadczenie zawodnicze i instruktorskie.

Od lat pracuję z drużynami, zawodnikami i trenerami. Prowadzę szkolenia podczas kursów trenerskich, a także szkolenia w oparciu o autorską formułę pozwalającąna transfer psychologii sportu do psychologii biznesu.

Na konsultacje zapraszam zawodników, trenerów, rodziców/opiekunów adeptów sportu. Zapraszam również osoby (ze świata sztuki,biznesu) które doskonalą określone umiejętnści, aby zaprezentować jena optymalnym poziomie w określonym miejscu i czasie (np podczas występów, koncertów).


726 077 840
Gabinet